Sale!

VirX Nasal Spray สเปรย์พ่นจมูกผสมสารไนตริกออกไซด์ ทั้งป้องกันและระงับเชื้อไวรัสทางโพรงจมูกและลำคอ

฿ 1,270

สเปรย์น้ำเกลือสำหรับฉีดพ่นทำความสะอาดโพรงจมูก VIRX NASAL SPRAY ขนาด 25 Ml (ฉีดได้กว่า 200 ครั้ง)
นวัตกรรมใหม่จากบริษัทยาชั้นนำของแคนาดา ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ เวิรค์ สเปรย์ พ่นจมูก

สรรพคุณ
– ลดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจส่วนบน ไม่ให้เชื้อฟักตัวและแพร่กระจายไปยังปอด
– ลดเชื้อไวรัสได้ถึง 95% ใน 24 ชั่วโมงแรก และไปถึงระดับ 99% ใน 72 ชั่วโมงหลัง
– ลดเชื้อโรคที่จุดสัมผัสแรกที่เชื้อโรคเข้าโจมตีร่างกาย
– ลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังปอด
– บรรเทาความรุนแรงของอาการ

วิธีใช้
– บุคคลทั่วไป ฉีด 2 ครั้ง/วัน ช่วยลดโอกาสเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย 24 ชั่วโมง
– ผู้ป่วยกลุ่ม เขียว เหลือง แดง ฉีด 5-6 ครั้ง/วัน เพื่อลดปริมาณเชื้อไวรัสด้านในโพรงจมูก

ผ่านการวิจัยจาก Clinical Test ประเทศแคนาดา ที่ช่วยลดเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

เลขที่ใบรับจดแจ้ง 64-2-3-2-0002076
***สินค้าหมดอายุ 30/09/2022***

ช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ


Out of stock

Description

สเปรย์น้ำเกลือสำหรับฉีดพ่นทำความสะอาดโพรงจมูก VIRX NASAL SPRAY ขนาด 25 Ml (ฉีดได้กว่า 200 ครั้ง)
นวัตกรรมใหม่จากบริษัทยาชั้นนำของแคนาดา ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ เวิรค์ สเปรย์ พ่นจมูก

***แถมฟรี ชุดตรวจ ATK Standard Q ตรวจโอมิครอนได้***

สรรพคุณ
– ลดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจส่วนบน ไม่ให้เชื้อฟักตัวและแพร่กระจายไปยังปอด
– ลดเชื้อไวรัสได้ถึง 95% ใน 24 ชั่วโมงแรก และไปถึงระดับ 99% ใน 72 ชั่วโมงหลัง
– ลดเชื้อโรคที่จุดสัมผัสแรกที่เชื้อโรคเข้าโจมตีร่างกาย
– ลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังปอด
– บรรเทาความรุนแรงของอาการ

วิธีใช้
– บุคคลทั่วไป ฉีด 2 ครั้ง/วัน ช่วยลดโอกาสเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย 24 ชั่วโมง
– ผู้ป่วยกลุ่ม เขียว เหลือง แดง ฉีด 5-6 ครั้ง/วัน เพื่อลดปริมาณเชื้อไวรัสด้านในโพรงจมูก

ผ่านการวิจัยจาก Clinical Test ประเทศแคนาดา ที่ช่วยลดเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

เลขที่ใบรับจดแจ้ง 64-2-3-2-0002076
***สินค้าหมดอายุ 30/09/2022***

[จัดส่งด้วยโครงการเครือข่ายร้านยาพันธมิตร Health Up]