ยาหม่องเสลดพังพอน 50 กรัม ธงทอง

฿ 105

ยาหม่องเสลดพังพอน 50 กรัม ตราธงทอง

สรรพคุณ

  • บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อย วิงเวียนศีรษะ แมลงกัดต่อย
  • ยาแผนโบราณ สำหรับใช้ภายนอก
  • เป็นยาสามัญประจำบ้าน
  • ขนาด 50 กรัม

วิธีใช้

  • ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 3-4 คร้ง

ทะเบียนยาเลขที่ : G 254/51

Out of stock

Description

ยาหม่องเสลดพังพอน 50 กรัม ตราธงทอง

สรรพคุณ

  • บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อย วิงเวียนศีรษะ แมลงกัดต่อย
  • ยาแผนโบราณ สำหรับใช้ภายนอก
  • เป็นยาสามัญประจำบ้าน
  • ขนาด 50 กรัม

วิธีใช้

  • ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 3-4 คร้ง

ทะเบียนยาเลขที่ : G 254/51