ยาบำรุงน้ำนม ปลูกไฟธาตุ ตราธงทอง

฿ 85

สรรพคุณ

  • กระตุ้นน้ำนม กระจายเลือดลมในหญิงหลังคลอด

ขนาดและวิธีใช้

  • รับประทานครั้งละ 1-3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้

  • ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้

ข้อควรระวัง

  • ควรระวังการใช้ร่วมกับยา Phenytion, Propranolol, Theophyline และ Rifampicin เนื่องจากตำหรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง

อาการไม่พึงประสงค์ : แสบร้อนยอดอก

ทะเบียนยาเลขที่ G283-57

Out of stock

Description

ยาบำรุงน้ำนม ปลูกไฟธาตุ ตราธงทอง

สรรพคุณ

  • กระตุ้นน้ำนม กระจายเลือดลมในหญิงหลังคลอด

ขนาดและวิธีใช้

  • รับประทานครั้งละ 1-3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้

  • ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้

ข้อควรระวัง

  • ควรระวังการใช้ร่วมกับยา Phenytion, Propranolol, Theophyline และ Rifampicin เนื่องจากตำหรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง

อาการไม่พึงประสงค์ : แสบร้อนยอดอก

ทะเบียนยาเลขที่ G283-57