น้ำมันจากไพลหอม ตราธงทอง ขนาด 75 ml.

฿ 239

น้ำมันจากไพลหอม ตราธงทอง ขนาด 75 ml.

ทะเบียนยาเลขที่ G 890/47

น้ำมันจากไพลหอมและสมุนไพรไทยอีกหลายชนิด
ควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรแผนปัจจุบันและแผนโบราณทุกขั้นตอน

ส่วนประกอบ : ไพล, เกล็ดสระแหน่, น้ำมันยูคาลิปตัส, น้ำมันกานพลู

สรรพคุณ : ทา ถู นวด บรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก วันละ 3-4 ครั้ง

Out of stock

Description

น้ำมันจากไพลหอม ตราธงทอง ขนาด 75 ml.

ทะเบียนยาเลขที่ G 890/47

น้ำมันจากไพลหอมและสมุนไพรไทยอีกหลายชนิด
ควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรแผนปัจจุบันและแผนโบราณทุกขั้นตอน

ส่วนประกอบ : ไพล, เกล็ดสระแหน่, น้ำมันยูคาลิปตัส, น้ำมันกานพลู

สรรพคุณ : ทา ถู นวด บรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก วันละ 3-4 ครั้ง