สำนักงานการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดการเสวนาให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในหัวข้อ “การป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19”

สำนักงานการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดการเสวนาให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในหัวข้อ “การป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19” โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวในระดับโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้การเตรียมรับมือเมื่อพบความเสี่ยงภายในโรงเรียน และได้มอบยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทะลายโจรจำนวน 144 ชุด ให้กับทางโรงเรียน โดยมี อาจารย์ วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม Theater อาคารจอห์น เอ. เอกิ้น