รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ ยารักษาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มเขียว แคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด ตรา “ฟ้า60”

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ ยารักษาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มเขียว แคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด ตรา “ฟ้า60” จำนวน 3,000 กล่อง ซึ่ง 1 กล่องมี 15 แคปซูล จะเป็นโดสรักษาสำหรับการรับประทานต่อเนื่อง 5 วัน

มอบโดย พญ.วิไล ธนสารอักษร ประธานมูลนิธิใจใสใส พญ.เตือนใจ วงศ์วรเศรษฐ์ (ที่ 4 จากขวา) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 1 จากขวา) และ คุณชัชวีร์ ชีวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมกันส่งมอบ เพื่อให้ภาครัฐนำไปสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย

โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ที่ 2 จากซ้าย) นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ที่ 3 จากขวา) และ นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก (ที่ 2 จากขวา) ร่วมพิธีส่งมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 5 อาคารสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี