บริจาคแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด “ฟ้า60” จำนวน 400 กล่อง เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19

วันที่ 10 มกราคม 2565 คุณภูวกร ศรีเนียน ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย และทีมงาน รับมอบยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด “ฟ้า60” จำนวน 400 กล่อง จากมูลนิธิใจใสใส โดยคุณศศิธร สุระกุล เป็นตัวแทนในการมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยเห็นว่า กลุ่มเส้นด้าย คือ กลุ่มจิตอาสาที่เป็นแรงขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน จึงได้มอบยาฟ้า60 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในช่วงเวลานี้”ฟ้า60″ มีสารสำคัญ คือ แอนโดรกราโฟไลด์ ในปริมาณ 60 มิลลิกรัมต่อแคปซูล เป็นปริมาณที่เหมาะสมต่อการรักษาผู้ป่วยโรค โควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย รับประทานเพียงครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 เวลา จึงสะดวกและป้องกันการรับประทานยาไม่ครบจำนวนตามโดสรักษาอาการโควิด-19 เพราะ 1 กล่องของฟ้า60 จะบรรจุ 15 แคปซูลตามโดสการรักษาต่อเนื่อง 5 วัน ซึ่งเป็นปริมาณตามกำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ ( 180 มก. ต่อวัน เป็นระยะเวลา 5 วัน ) ผ่านการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย “ฟ้า60” ได้มีการระบุบนฉลากว่า “ใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง” เป็นยารักษาโควิด-19 รายแรกในไทย และเป็นยารักษาโควิด-19 ที่ผลิตจากสมุนไพรเดี่ยวรายแรกของโลก