ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร

ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วยสารสกัดฟ้าทะลายโจร มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ ไม่น้อยกว่า 20 มก.

สรรพคุณ

บรรเทาอาการของโรคหวัด เช่น เจ็บคอ น้ำมูกไหล เป็นต้น บรรเทาอาการเจ็บคอ

วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน

ยาแก้ไอผสมฟ้าทะลายโจร

ใน 1,000 ซี.ซี. ประกอบด้วย ลูกมะขามป้อม 200 กรัม ฟ้าทะลายโจร 5 กรัม รากชะเอมเทศ 150 กรัม
และตัวยาอื่นๆ

สรรพคุณ

แก้ไอ ขับเสมหะ

วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน หรือ เมื่อมีอาการ